เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
คู่มีอประชาชน
 
แผนภมูิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนดำเนินงาน
 
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
งานกิจการสภาฯ ท้องถิ่น
 
งานการเงิน การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงาน
 
งานกองการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน
 
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
งานสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศลาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 4 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดหล ...
ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พน ...
ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2563
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ ...
ประกาศเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้อง ...
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีว ...
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ ...
ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2562
ปรระกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่ ...
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเง ...
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ร่วมตอบแบบวัดการร ...
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลห่ายงาว เรื่อง ...
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2561
องค์ความรู้ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ...
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ ...
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสาม ...
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ ...
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อ ...
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2561
ร่วมต้อนรับประธานสโมสรสิงห์ เช ...
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2561
จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเ ...
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2561
รับมอบน้ำดื่มจากธนาคารเพื่อการ ...
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561
ตอนรับคณะทำงานสนับสนุนปฏิบัติภ ...
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561
เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ...
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ...
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2561
เปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ...
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2561
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยห ...
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2561
เปิดโครงการอบรมส่งเสริมการประก ...
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561
ประชุมกันเพื่อพิจารณาสนับสนุนโ ...
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2561
สานสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียนผู ...
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561

รายการข่าวทั้งหมด 110 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 4 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง